Wist je dat je als MPN-patiënt het statuut zware ziekten kan aanvragen ? Wist je dat als een verzekering jou geweigerd wordt omwille van je ziekte terecht kan bij een ombudsman om uit te laten zoeken of die beslissing wel terecht was? Wist je dat de prijsverschillen van hospitalisatieverzekeringen bij mutualiteiten soms wel groot zijn?

Deze en andere info kan je hier lezen.

Gepubliceerd op 01/09/2023

Wie een hospitalisatieverzekering heeft, zowel bij een mutualiteit als bij een private verzekeringsmaatschappij kan het statuut ‘ zware ziekten’ aanvragen en bekomen indien ‘kanker’ opgenomen is in de lijst van zware ziekten in de polis. Dat is meestal het geval.

Door deze erkenning kan je al je ambulante kosten die je maakt in functie van je MPN-ziekte terugbetaald krijgen: het remgeld van de hematoloog, labo-onderzoeken, medicatie …

Je moet de aanvraag wel zelf indienen en dat doe je door ofwel een ingevuld formulier dat je kan bekomen bij je verzekeraar of mutualiteit ofwel door een uitgebreid verslag van je behandelend geneesheer te bezorgen aan de verzekering/mutualiteit indien er geen aanvraagformulier voorhanden is. Maak je dokter er attent op dat de ICD-10 code (10th edition of WHO’s International Classification of Disease) op het aanvraagformulier vermeld wordt:

  • ICD 10: ET= D47.3
  • ICD 10: PV= D45
  • ICD 10 :MF = D47.4

Indien je aanvraag wordt geweigerd kan je een klacht indienen bij onderstaande instanties:

Instantie Email Website
Ombudsman van de verzekeringen info@ombudsman.as www.ombudsman.as
Unia (Interfederaal Gelijkekansencentrum) info@unia.be www.unia.be

Gepubliceerd op 01/09/2023

Bent u werknemer/werkloze en arbeidsongeschikt erkend? Dan hebt u mogelijk recht op een uitkering. Uw ziekenfonds betaalt die uitkering en berekent ze volgens bepaalde regels. Er zijn minimum- en maximumbedragen.

Bekijk het volledig artikel hier.

Gepubliceerd op 19/09/2023

Als je full time job te zwaar wordt….

Vermoeidheid en concentratieproblemen zijn klachten waar elke MPN patiënt vroeg of laat mee te maken krijgt. Soms leidt dat tot minder aankunnen of minder functioneren in de job, of zelfs tot helemaal niet meer functioneren.

Er kan een moment komen dat minder gaan werken onvermijdelijk wordt, maar zomaar vrijwillig minder gaan werken kan grote gevolgen hebben, niet enkel financieel voor nu, maar geeft ook repercussies naar later toe: ziekte-uitkeringen, werkloosheidsuitkeringen en pensioen.

Wat volgt gaat over informatie als je werkt in de privésector, zowel arbeiders als bedienden. Ambtenaren en zelfstandigen hebben een totaal ander statuut en dus andere regelgeving en procedures.

Opdat je om medische redenen minder uren per week zou kunnen werken, moet je eerst volledig arbeidsongeschikt zijn. Niet echt onlogisch aangezien je op dat moment het totaalpakket van je contractuele uren niet meer kan bolwerken. Dus concreet betekent dat je arts je volledig tijdelijk arbeidsongeschikt verklaart, je volledige ziekte-uitkeringen dient te ontvangen (na de periode van gewaarborgd inkomen betaald door de werkgever) en nadien pas opnieuw binnen je mogelijkheden geïntegreerd wordt in het bedrijf waar je werkzaam bent. Belangrijk in dat re integratieproces is dat dit in samenspraak is met je behandelende arts, de adviserend geneesheer van de mutualiteit, de arbeidsgeneesheer en jezelf en de werkgever en er een oplossing komt waar iedereen zich in kan vinden, meestal gaat het dan om vermindering van het aantal uren.

Op dat moment ontvang je dan een deeltijds loon en een aanvullende ziekte-uitkering van de mutualiteit, maar belangrijk hierbij is dat je oorspronkelijk contract wordt behouden.

Indien je dan achteraf, om reden van je MPN- ziekte of een andere ziekte of een ongeval toch volledig arbeidsongeschikt zou worden, ontvang je een uitkering op het aanvankelijke contract. Ook voor je pensioen is dat van belang.

Helemaal anders is het als je zelf aan je werkgever verzoekt om minder te gaan werken. Dan word je beschouwd als een vrijwillige deeltijdse werknemer en ontvang je ook slechts volledige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen a rato van je contractuele deeltijdse uren, alsook je pensioen zal lager zijn! Ook als je werkloos zou worden geldt hetzelfde principe: het zal je maar overkomen dat je ontslagen wordt, of je bedrijf failliet gaat…

Dus, als het niet meer gaat of minder gaat, bespreek het met de arts en ga raad inwinnen bij je mutualiteit en/of vakbond. Zij kunnen je adviseren, de te volgen stappen uitleggen en een raming maken van je toekomstig inkomen, rekening houdend met je gezinssituatie en loon. Bij problemen waarbij partijen (adviserend geneesheer van de mutualiteit/arbeidsgeneesheer/werkgever) niet akkoord gaan en er beslissingen worden genomen waar je je niet kan in vinden, kan er een beroep worden ingesteld tegen de genomen beslissing bij de arbeidsrechtbank, maar dit enkel en alleen als je eigen geneesheer specialist hier kan achterstaan.

Neem dus geen hals over kop beslissingen met verregaande financiële gevolgen…

Interessante websites met leesvoer en meer informatie over dit onderwerp vind je o.a. bij :

Gepubliceerd op 23/03/2023

Op 23 mei 2023 gaf Simon Ector, beleidsmedewerker van het Vlaams Patiëntenplatform voor onze patiëntenorganisatie een uiteenzetting over verzekeringsproblemen van personen met een chronische ziekte. Deze uiteenzetting vind je HIER.

Gepubliceerd op 06/04/2024

Wat zijn de voorwaarden en de dekkingen van de hospitalisatieverzekeringen van de Belgische mutualiteiten? Het VPP zette alles overzichtelijk bij elkaar. Handig toch? Lees het [HIER]

Gepubliceerd op 06/04/2024

Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een vergelijking tussen de verschillende premies van hospitalisatieverzekeringen van de mutualiteiten (versie 2024). Je kan dit HIER lezen.

Gepubliceerd op 19/09/2023

Bekijk de presentatie van de webinar "Aan de slag met de digitale Doelzoeker" via de link.

Gepubliceerd op 27/11/2023

Wat is het statuut chronische aandoening?

Als je hoge ziektekosten hebt, kan je genieten van het statuut chronische aandoening. Hoge ziektekosten betekent in de praktijk : minstens 365,18 euro (cijfer 2023) per kwartaal en dat in 8 opeenvolgende kwartalen in 2 kalenderjaren. Let op: in dat bedrag zit ook de tussenkomst van het ziekenfonds vervat, het gaat dus niet enkel om wat jijzelf als patiënt betaalt. Het ziekenfonds kent je dit statuut automatisch toe indien je ervoor in aanmerking komt.

Wat is het statuut zeldzame ziekte of weesziekte?

Als je hoge ziektekosten hebt en in de praktijk betekent dat minstens 365,18 euro (cijfer 2023) per kwartaal en dat in 8 opeenvolgende kwartalen in 2 kalenderjaren.

EN

Je lijdt aan een zeldzame ziekte, dan kan je een medisch getuigschrift aan je ziekenfonds bezorgen waarin je arts-specialist aangeeft dat je aan een zeldzame ziekte lijdt. De ziekte moet opgenomen zijn op de website van Orphanet. MPN-ziekten zijn opgenomen:

Voor ET is dat ORPHA:3318

Voor PV is dat ORPHA:729

Voor MF is dat ORPHA:824

Als je het formulier aan je ziekenfonds bezorgt, geldt het statuut zeldzame ziekte voor 5 jaar. In het laatste jaar van de toekenning herhaal je de procedure. Het formulier vind je hier: Staatsblad Moniteur

Wat is het voordeel?

Je zal als rechthebbende op het statuut een vermindering van het grensbedrag van je persoonlijk aandeel genieten in het kader van de maximumfactuur, m.a.w. je maximumfactuur wordt verlaagd met 100 euro per jaar waardoor je meer remgeld zal worden terugbetaald. Je hoeft bij de huisarts, specialisten en tandartsen enkel het remgeld te betalen (alhoewel de artsen hiertoe niet verplicht zijn). Er is een verbod op eresupplement bij de meeste daghospitalisaties in een gemeenschappelijke kamer of tweepersoonskamer.

TIP: Ook als je geen hoge ziektekosten hebt, en dus niet het statuut chronische aandoening hebt, kan het nuttig zijn het attest zeldzame ziekte, ingevuld door je arts-specialist, in te dienen bij de adviseur-geneesheer van je ziekenfonds, zodat je het in je dossier hebt zitten als je bij een arbeidsongeschiktheid op controle moet bij de adviseur-geneesheer.