De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is : MPN België VZW, Leeuwerikenlaan 48, 3080 Tervuren, ondernemingsnummer RPR Leuven 0786.308.823, info@mpnbelgie.be

Persoonsgegevens

Als je lid wordt van MPN België vzw of zich inschrijft voor een evenement of activiteit geef je uitdrukkelijk de toestemming je persoonsgegevens te bewaren en te verwerken.
MPN België VZW verwerkt persoonsgegevens van haar bestuurders, vrijwilligers, leden en deelnemers aan activiteiten. Deze gegevens worden enkel gebruikt om een ledenlijst samen te stellen en bij evenementen en activiteiten. De noodzakelijke gegevens zijn: Naam en voornaam, E-mailadres, Adres en telnr of GSM nummer. Deze gegevens worden gebruikt om inschrijvingen te regelen, te bevestigen en contacten te onderhouden bij last minute wijzigingen.
Het E-mailadres wordt enkel gebruikt om te reageren op een vraag, om de activiteiten aan te kondigen en nuttige informatie te zenden (nieuwsbrieven, nieuwsfeiten, updates website e.d.).
Wil je je persoonsgegevens inzien of laten schrappen, dan kan je dat doen via info@mpnbelgie.be

Bij aanvraag tot schrapping worden de gegevens effectief uit de bestanden van de VZW verwijderd binnen een maand na aanvraag. Verstrekken aan derden We verstrekken geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit strikt noodzakelijk zou zijn voor deelname aan een activiteit. De verzamelde persoonsgegevens worden met strikte vertrouwelijkheid behandeld en worden onder geen beding medegedeeld aan derden voor commerciële doeleinden, noch aan sponsors van de VZW.

Website

De website van MPN België VZW is www.mpnbelgie.be. Bij bezoek aan de website worden volgende gegevens bewaard: De website kan gebruik maken van cookies. Cookies zijn "minibestanden" en kunnen worden geplaatst op uw apparaat dat is verbonden met het internet, zoals een computer, telefoon, tablet of smart TV. Cookies kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen of op te slaan over hoe u zich gedraagt op een website en/of op uw apparaat. De "lezing" van deze cookies stelt de websites die ze hebben geplaatst in staat om de informatie die erin is opgeslagen op te vragen. Domeinnaam (IP adres) als je onze site bezoekt. Persoonsgegevens als je communiceert met ons of vrijwillig verstrekt. Deze gegevens worden door de VZW beheerd en nooit gedeeld met derden. Deze website kan links bevatten naar websites van derden waarop we geen invloed hebben. Door het klikken op een link, verlaat je onze website en zal je bijgevolg onder het privacy beleid van de betrokken website vallen. We zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derde partijen, en we kunnen niet garanderen dat deze derden zich zullen houden aan dezelfde veiligheids- en privacy maatregelen die wij hanteren. Wanneer je een website van derden bezoekt die gelinkt is aan onze website, neem dan best het privacybeleid door vooraleer je persoonlijke informatie verstrekt.

Klachten

Klachten omtrent de verwerking van je persoonsgegevens kan je melden bij de VZW via mail info.mpnbelgie.be Indien je van oordeel bent dat de vereniging jouw klacht niet of onvoldoende heeft behandeld kan je ook klacht indienen bij de Privacycommissie (commission@privacycommission.be)

Privacybeleid wijzigingen

Het privacybeleid wordt geëvalueerd en bijgewerkt indien nodig. Toekomstige bijwerkingen of wijzigingen worden aangekondigd en gepubliceerd op deze webpagina. Het privacybeleid werd opgesteld in september 2023.

Disclaimer

We benadrukken dat de informatie die te vinden is op deze website NOOIT kan worden aanzien als vervangend doktersadvies. Het is enkel je eigen arts die de beste behandeling voor jou kan bepalen. Eigenaars van deze website of bestuurders, noch medewerkers van de patiëntenorganisatie MPN België VZW kunnen aansprakelijk gesteld worden voor welke schade ook of verergering van symptomen zouden zijn ontstaan na lezing van enige informatie, mening of een artikel op deze website.
De beschreven geneesmiddelen zijn eigendom van de respectievelijke patent- of merkhouders. Gelieve contact met info@mpnbelgie.be op te nemen indien je een inbreuk vaststelt. Het logo is exclusief eigendom van de patiëntenvereniging MPN België VZW en wordt gebruikt op de website/ informatieverstrekking en activiteiten. Er bestaan 2 versies:

image

image