Vlaams patiëntenplatform (VPP)

Samen met meer dan 125 patiëntenverenigingen wil het VPP de levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving verbeteren. Meer info vind je HIER

MPN België VZW maakt deel uit van het VPP en kan beroep doen op adviezen van hun beleidsmedewerkers en hun uiteenzettingen.

Kom op tegen kanker (KOTK)

KOTK wil pleiten voor een beter kankerbeleid en dat doen ze door zo veel mogelijk mensen te mobiliseren om zich in te zetten in de strijd tegen kanker.

Meer info over de organisatie vind je op Kom Op Tegen Kanker en voor alles over kanker, kan je terecht bij... Alles Over Kanker.

MPN België VZW wordt gesteund door KOTK en ontvangt werkingstoelagen.

Stichting tegen kanker (STK)

STK speelt een rol in 3 domeinen in de strijd tegen kanker

  • De wetenschap
  • Het begeleiden van patiënten en hun familie
  • Opsporing en preventie

Meer info vind je HIER.

MPN België wordt financieel gesteund door STK bij de organisatie van de lotgenotendagen.

Rare diseases Belgium (RaDiOrg)

RaDiOrg is de Belgische koepelvereniging voor mensen met een zeldzame ziekte en ijvert voor een betere levenskwaliteit en levensverwachting van mensen met een zeldzame ziekte. Meer info vind je HIER.

MPN België is lid van RaDiOrg en werkt onder andere mee aan de sensibilisering van de Jaarlijkse Zeldzame Ziektendag die altijd plaatsvindt op de laatste dag van februari.

MPN Advocates Network (MPN AN)

Het MPN Advocates Network is een wereldwijde organisatie, een gemeenschap van patiënten, zorgverleners en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties. We zijn toegewijd aan het vergroten van bewustzijn en steun te bieden aan mensen met myeloproliferatieve neoplasma's (MPN's), een groep zeldzame bloedkankers.

Meer info vind je HIER.

MPN België is lid van het internationale MPN Advocates Network. Hierdoor zijn we in de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen over de landsgrenzen heen met MPN patiëntenorganisaties over de wereld en worden we jaarlijks uitgenodigd op de MPN Horizons Conferentie.

Belgian Hematology Society -patients (BHS-pac)

BHS is een Belgische wetenschappelijke vereniging bestaande uit ruim 500 leden: internisten, biologen, verpleegkundigen, andere wetenschappers en patiëntenorganisaties met een specifieke interesse op het gebied van hematologie.

Meer info: HIER.

MPN België VZW is lid van BHS-pac.